Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Farma Vraňany s.r.o.
Vraňany 27
277 07 Vraňany

IČO: 04659597
DIČ: CZ04659597
(dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“)
 

Základní ustanovení

Dodavatel se zabývá prodejem potravinářských výrobků (dále jen „zboží“) formou zásilkového prodeje (dále jen „prodej zboží“). Dodavatel vyhlašuje tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jako závazné pro úpravu právních vztahů v oblasti prodeje zboží.


Objednávka, kupní smlouva

Kupující objednává zboží prostřednictvím počítačové sítě internet na webové adrese: http://www.prodej-jahod.cz. Objednávku lze provést také telefonicky, e-mailem či písemně na samostatném papíře, kde je nutné zadávat dodací adresu. Pokud chce zákazník dodat objednané zboží později, uvede též požadovaný termín dodání. Dále uvede, zda v případě vyprodání konkrétní odrůdy souhlasí s adekvátní náhradou či nikoliv. Pokud není uvedeno, je toto považováno za souhlas. Též je vhodné uvedení telefonního čísla zákazníka pro případnou konzultaci objednávky. Učiněná objednávka je závazná. Potvrzením objednávky ze strany dodavatele (prostřednictvím elektronické pošty) je mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena kupní smlouva, která se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a těmito VOP. Není-li objednávka ze strany dodavatele potvrzena do 7 dnů od jejího obdržení, má se za to, že ji dodavatel neakceptoval. Jako právně závazné se mezi dodavatelem a kupujícím považují pouze právní úkony učiněné prostřednictvím elektronické pošty.
 

Cenové podmínky

Ceny veškerého prodávaného zboží jsou uvedeny v katalogu a jsou včetně daně z přidané hodnoty (DPH). V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši této daně, případně daňovou povinnost vůbec, bude dodavatelem upravena daň v souladu s platným právním předpisem.
 

Dodání, resp. odběr zboží při zásilkovém způsobu prodeje

Expediční sezóny probíhají 2x v roce, vždy v době, která odpovídá jak možnostem přepravy živých rostlin, tak jejich výsadbě.
- Jarní sezóna probíhá od cca 10.března do konce května
- Podzimní sezóna probíhá od cca 25.srpna do 10. října

Uváděné termíny jsou pouze orientační, rozesílání je vždy závislé na konkrétním teplotním průběhu.

Znamená to tedy, že v případě přijetí objednávky od druhé poloviny března do konce května a od konce srpna do konce října (v době vhodné k sázení rostlin), bude objednávka zákazníka vyřízena bez zbytečného odkladu v co nejkratším možném termínu (vyjma nabídky balkónových rostlin zde je uveden konkrétní termín odeslání u každé rostliny zvlášť). Zákazník bude před odesláním informován prostřednictvím e-mailových zpráv nebo sms zprávy, kde bude uveden předběžný termín doručení.
 

Místo odběru je stanoveno v objednávce kupujícího. Dodáním zboží do tohoto místa je splněna povinnost dodavatele dodat zboží dle kupní smlouvy. Dopravu do místa určení po celé České republice zajišťuje dodavatel. Zásilky rozesíláme prostřednictvím České pošty, DPD kurýrní služby a Toptrans jako nadměrná přeprava. Zákazník může objednané zboží očekávat již druhý den po expedici zásilky. Náklady dopravy zboží do místa odběru nese vždy kupující a jsou různé dle ceníku přepravy při dokončení objednávky

Reklamace

Farma Vraňany s.r.o., IČO: 04659597, zaručuje kvalitu sadebního materiálu jahodníku v souladu s platnou vyhláškou a normami ČSN v toleranci, které jsou v těchto obsaženy, zákon č.219/2003Sb. Sazenice jsou několikrát v roce kontrolovány státní institucí ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA. Na základě těchto kontrol je vydáván certifikát o možnosti prodeje. Reklamace zjevných vad přijímáme do 7 dnů od převzetí sazenic. Jedná se zejména o nedodržení standardů, mechanické poškození, nebo nižší počty výsadbového materiálu než je deklarováno. Při reklamaci je nutné předložit sazenice jahodníku nebo fotodokumentaci záhonu, celého pozemku. V případě uznání reklamace budou sazenice nahrazeny v nejbližším možném termínu na základě domluvy obou stran. Reklamace skrytých vad do 2 měsíců od převzetí sazenic, které se projeví po výsadbě frigo sazenic, kdy sazenice nenaraší, nebo jen ve velmi malém počtu. Odběratel musí doložit kdy a kde sadební materiál založil, kdy ho vysázel a kam a doložit celou dobu nakládání se sadebním materiálem od jeho nákupu. Oprávněné reklamace budou řešeny náhradní dodávkou sadebního materiálu v nejbližším možném termínu podle domluvy obou stran. Veškeré reklamace musí být podány písemně a adresovány na sídlo firmy nebo provozovny. Firma Jahodárna Vraňany s.r.o. se zavazuje vyjádřit k reklamacím zjevných vad do 7 dnů a u reklamací skrytých vad do 30 dnů po jejich písemném podání. Vyšší moc Firma neručí za reklamace vztahující se k nedodání sadebního materiálu, pokud toto nastalo u důvodu klimatických, nebo bylo způsobeno nehodou anebo z jakýchkoliv dalších důvodů, které nejsou v naší moci.
 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o koupi zboží do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení je kupující povinen: - zaslat dodavateli písemně odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury a datem nákupu, dále doporučujeme vyplnit číslo účtu kupujícího pro účely vrácení kupní ceny - v případě, že již bylo zboží kupujícím převzato, zaslat jej doporučeně a pojištěné zpět na adresu: Farma Vraňany s.r.o., Vraňany 230, 277 07 Vraňany. V opačném případě dodavatel neodpovídá za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy. K odstoupení je zákazník povine přiložit originál dokladu o koupi. V případě, že jednáním kupujícího vznikne dodavateli škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména v případě neúplnosti zboží, poškození zboží apod.). Při splnění všech výše uvedených podmínek dodavatel při převzetí zboží poukáže zpět kupujícímu kupní cenu zboží (po započtení případných škod vzniklých v souvislosti s jeho přepravou) a poštovného složenkou nebo převodem na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po převzetí zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek se odstoupení od smlouvy považuje za neplatné a zboží bude vráceno kupujícímu zpět nebo pro něj bude uschováno v skladovacích prostorách dodavatele za manipulační poplatek ve výši 0,1% kupní ceny zboží za každý den úschovy (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, náklady spojené s užitím prostor pro úschovu a pojištění cizích věcí movitých). Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo dodávané zboží upraveno dle jeho požadavků.
 

Platební podmínky

Úhrada ceny za objednávku je možná dobírkou, hotově, platebním převodem, či online platební bránou. Konkrétní ceny naleznete zde: https://www.prodej-jahod.cz/clanky/jak-nakupovat/
 

Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy, kde Farma Vraňany s.r.o., firma se sídlem Vraňany 27,27707 Vraňany, vystupuje jako dodavatel, prodávající, a to ode dne jejich vyhlášení. Jahodárna Vraňany s.r.o. si vyhrazuje právo změny těchto VOP.

Ve Vraňanech 1.1.2022